• Domov
  • / Nagradna igra, pomoč

Nagradna igra, pomoč

POGOJI NAGRADNE IGRE za TROSED PO IZBIRI (IZ PONUJENE SELEKCIJE)
Organizator nagradne igre - Organizator nagradne igre TROSED PO IZBIRI  (03/12/2022-09/12/2022) je PohištvoTakoj, d.o.o. Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela. Organizator izvaja nagradno igro v reklamne namene. Trajanje nagradne
igre: nagradna igra traja od 03/12/2022 do 09/12/2022 na uradnem Facebook profilu PohištvoTakoj.si. Postopek: V nagradni
igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (razen s.p.-ji). Mlajši od 15 let lahko v nagradni
igri sodelujejo s pisnim soglasjem staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri sodelujejo osebe ki všečkajo FB
stran PohištvoTakoj.si in v komentar označijo osebo s katero bi nagrado delili. Postopek izbire
zmagovalca: Zmagovalca nagradne igre bomo izžrebali preko programa “Facebook comment picker” med vsemi
sodelujočimi, ki so izpolnili  pogoje nagradne igre. V primeru, da se pojavi kot zmagovalec oseba, katera ni izpolnila
vseh pogojev, se postopek ponovi dokler se ne prikaže oseba, ki je izpolnila vse pogoje. Žreb bo potekal v
soboto, 10/12/2022 na sedežu podjetja na naslovu Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela. Zmagovalca bomo razglasili v
soboto, 10/12/2022 na uradnem Facebook profilu Pohištvo Takoj.si Nagrada: trosed po izbiri (iz ponujene selekcije)

Obveščanje nagrajencev in oblika izplačila nagrade: Nagrajenca bomo obvestili v
soboto, 10/12/2022  na uradnem Facebook profilu Pohištvo Takoj.si. Nagrajenec lahko nagrado prevzame na sedežu
podjetja na Cvetlični ulici 3 v Polzeli ali se mu v skladu z dogovorom brezplačno dostavi na dom.

Nagrajenec se mora oglasiti in prevzeti nagrado najkasneje v desetih dneh od žrebanja in objave nagrajenca.

Skladno z Zakonom odohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem nagrade obvezno posredovati organizatorju
kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od
osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v
davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z
obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo
nagrajence. Komisija: Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini
ali prenosljive na tretje osebe. Zasebnost in varstvo podatkov: Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo osebne
podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre.
Udeleženci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da organizator po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov
obdeluje osebne podatke za namene izvedbe in dokončanja te nagradne igre, kar vključuje tudi objavo imena nagrajencev
na profilih uradnih družabnih omreži podjetij. Podatki nagrajencev ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z
zakonom ali v namene, ki bi jim kakorkoli škodovali. Ostale določbe: V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v
podjetju organizatorja Pohištvo Takoj d.o.o., ter vseh z njim povezanih podjetij in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične
in pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Veljavnost pravil: Pravila so obvezujoča za
organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki s sodelovanjem v
nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja
nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.pohistvotakoj.si Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do
spremembe pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh
spremembah in novostih nagradne igre bo organizator obveščal z objavami na istem spletnem mestu. Za dodatne
informacije se lahko zainteresirani obrnejo na prodaja@pohistvotakoj.si . Pogoji in pravila se lahko spreminjajo brez
predhodnega obvestila. Za vsebino, ki jo uporabnik naloži, podjetje Pohištvo Takoj d.o.o., ne odgovarja, odgovornost nosi
uporabnik, ki je objavil fotografijo. Podjetje Pohištvo Takoj d.o.o. ne odgovarja za vsebino komentarjev na družabnih
omrežjih. Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z
njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih. Za dodatne informacije o nagradni igri
lahko pišete na elektronski naslov:prodaja@pohistvotakoj.si

 

Za vse informacije se prosim obrnite na naš e mail prodaja@pohistvotakoj.si, oz pokličite na telefonsko številko 064 229 002

Copyright © 2019 - 2023 Pohištvo takoj d.o.o., Vse pravice pridržane.