• Domov
 • / Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE TRGOVINE www.pohistvotakoj.si

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine www.pohistvotakoj.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili GZS, kodeksi za e- poslovanje ter Obligacijskim zakonikom.


1. UVOD

Ta dokument (skupaj z ostalimi dokumenti, ki so omenjeni v tem dokumentu) določa, pogoje  uporabe spletne strani www.pohistvotakoj.si  in nakup proizvodov na tej strani (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«).

Pred uporabo te spletne strani skrbno preberite Pogoje in našo Politiko varstva zasebnosti, saj so ti dokumenti zavezujoči za poslovanje z nami. V kolikor se s temi pogoji ne strinjate ali pa se ne strinjate s Politiko varstva podatkov, te spletne strani ne smete uporabljati.


2. NAŠI PODATKI

Prodajo blaga preko spletne strani pod imenom POHIŠTVO TAKOJ  in spletno domeno www.pohistvotakoj.si izvaja  družba POHIŠTVO TAKOJ, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Cvetlična ulica 3 , 3313 Polzela ,  ki je registrirana v poslovnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka: 8569126000, z osnovnimi kapitalom 7.500 EUR ter davčno številko: SI 51429144 (v nadaljevanju: POHIŠTVO TAKOJ).

Ponudnik, upravljalec in lastnik spletne trgovine je družba POHIŠTVO TAKOJ, trgovina in storitve, d.o.o.

Uporabnik in naročnik ter kupec izdelkov je družba (pravna oseba) ali fizična oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini.

Spletna trgovina je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.


POHIŠTVO TAKOJ se zavezuje, da bo vam kot kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

1. identiteto družbe (ime in sedež, identifikacijsko številko),
2. kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
4. dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku),
5. pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
6. jasno in nedvoumno določene cene in opredelitev davka in stroškov prevoza,
7. način plačila in dostave,
8. časovno veljavnost ponudbe,
9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe ; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane vas kot kupca vračilo izdelka,
10. postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
 

3. AVTORSKE PRAVICE

Vsa vsebina na strani in podstraneh Spletne trgovine www.pohistvotakoj.si je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani.  Logo, ime strani in trgovine, besedila, slike in druge vsebine so vse last podjetja. Slikovno gradivo je ravno tako avtorsko zaščiteno in je last podjetja POHIŠTVO TAKOJ. Prepovedana je uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika spletne trgovine www.pohistvotakoj.si
 

4. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter  drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe. V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh splošnih pogojev.

Ti pogoji se lahko spremenijo in vse spremembe so na voljo na spletni strani, pri čemer je vaša odgovornost, da vsakič, ko uporabite spletno stran ali kot oddate naročilo za nakup, preberete pogoje, saj v času izvedbe naročila in pogodbe veljajo vsakokrat veljavni pogoji.

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s pogoji ali Politikami zasebnosti, se lahko obrnete na nas s pomočjo spletnega obrazca ali z naslednjim elektronskim naslovom prodaja@pohistvotakoj.si ali telefonsko številko 064 229 002 med delovniki od 9.00 do 17.00 ure. Pri uporabi  komunikacijskih sredstev ali preko telefona ne nastanejo nobeni stroški, razen stroškov ki jih zaračuna vaš ponudnik storitev (internetne storitve, telefonske storitve, idr.).
 

5. ODGOVORNOST ZA DELOVANJE IN VSEBINO SPLETNE TRGOVINE

Upravljalec spletne trgovine je  POHIŠTVO TAKOJ, ki bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, napak, prav tako ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.


Izdelki, ki se ponujajo na tej spletni strani, so na voljo za dostavo po Sloveniji, pod pogojem, da so predmet tekočih zalog (t.k. blago je na voljo do izčrpanja zalog).

Spletna stran vsebuje t.i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Kot upravljalec ne zbiramo nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Pri objavi prodajnih izdelkov ponujamo tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremenimo vsebino svojih spletnih strani ali spremenimo posamezne parametre storitev ali storitve ukinemo brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja POHIŠTVA TAKOJ ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta www.pohistvotakoj.si.

Družba POHIŠTVO TAKOJ ali druge osebe v nobenem primeru nismo odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo in Vas bomo praviloma še pred oddajo pošiljke o tem obvestili. Prav tako družba POHIŠTVO TAKOJ ali druge osebe za napake na strani ne odgovarjajo in jih bodo po svojih zmožnostih v najkrajšem možnem času tudi odpravili.

Kot upravljalec lahko po svoji lastni presoji odpovemo ali začasno preprečimo dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu www.pohištvotakoj.si zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega menimo, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za  izvajanje storitev.
 

6. ODGOVORNOST UPORABNIKA

Kot uporabnik ste dolžni uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Kot uporabnik smete uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov in oseb, za katere imate v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Kot uporabnik izrecno soglašate, da uporabljate storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost.

Pri uporabi spletne strani potrjujete, da so vsi podatki in vse informacije, ki jih navajate resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Izrecno se obvezujete, da pri uporabi elektronskih storitev ne boste ravnali protipravno ali ogrožali informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujali tretjih oseb k takšnemu ravnanju. V kolikor bomo šteli, da so naročila goljufiva ali napačna, imamo pravico, da naročilo odpovemo.

Kot uporabnik soglašate, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Kot upravnik se obvezujete in ste odgovorni za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile vaš dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa). Zavezujete se tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril podjetja POHIŠTVO TAKOJ in skladno z drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili, zagotavljate najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in da boste takoj obvestili upravljalca spletnega mesta www.pohistvotakoj.si  o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev in spletne trgovine.


7. OBISK IN BRSKANJE PO SPLETNE STRANI WWW.pohistvotakoj.si

Uporaba spletnega mesta www.pohistvotakoj.si  je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam ter osebam javnega prava,  pri čemer se za ogled strani ni potrebno registrirati ali prijaviti.


8. PRIJAVA UPORABNIKA v sistem kot gosta

Spletna trgovina omogoča funkcijo nakupa blaga kot gost in takojšnji nakup izdelka, urejanje in pregled celotnega postopka naročila. V skladu s to vrsto nakupa se od vas zahtevajo le podatki, ki so bistveni za obdelavo vašega naročila. Če nam na posredujete vseh podatkov, ki jih potrebujemo, ne morete oddati naročila

Informacije in osebni podatki, ki nam jih posredujete, se obdelujejo v skladu s Politikami varstva podatkov. Pri uporabi te spletne strani potrjujete, da so vse informacije in podatki, ki jih navajate resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. Za več podrobnosti preberite Politiko varstva zasebnosti.


9. NASTANEK POGODBE

Informacije, navedene v Pogojih, in podatki, ki jih vsebuje spletna stran, ne predstavljajo ponudbe za prodajo, temveč povabilo k oddaji ponudbe. Šteje se, da Pogodba za katerikoli izdelek med nami ne obstaja, dokler vašega naročila izrecno ne sprejmemo ( ne glede na to, ali so bila sredstva odtegnjena z vašega računa). S prejemom potrdila s strani družbe POHIŠTVO TAKOJ o potrditvi naročila, se šteje, da je bila pogodba med POHIŠTVO TAKOJ in vami kot kupcem sklenjena. Če so bila sredstva že odtegnjena, bomo ta sredstva v celoti povrnili.

Pri oddaji naročila na tej spletni strani potrjujete, da ste stari 18 let in da imate po zakonu pravico do sklepanja pogodb.


10. NAČINI PLAČILA

Kot kupec lahko izbirate med naslednjimi načini plačila:

 • z nakazilom na račun upravljalca spletne trgovine, t.j. družba POHIŠTVO TAKOJ  (plačilo po predračunu),
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Eurocard/Mastercard, Visa),
 • s storitvijo Leanpay
 • s plačilom po povzetju; dostava pošiljke je v tem primeru samo z lastnimi sredstvi družbe POHIŠTVO TAKOJ, kar lahko dodatno podaljša časovno samo dostavo blaga. Ob dostavi plačate z gotovino ali kartično, prek POS terminal.


11. DOSTAVA IN NEZMOŽNOST DOSTAVE

Vsa naročila izdelkov so na zalogi. V primeru, da  občasno obstajajo težave v zvezi z dostavo izdelka ali če na zalogi ni več izdelkov, vas bomo o tem ustrezno in pravočasno obvestili.

Po potrditvi naročila se POHIŠTVO TAKOJ in vi kot stranka dogovorita za uro in datum dostave naročenega izdelka, pri čemer vas bo POHIŠTVO TAKOJ o  predvidenem datumu in uri dostave kontaktiralo bodisi po telefonu ali pa po elektronski pošti za dogovor o izvedbi dostave in prevzemu blaga.

V naši ponudbi so postavljeni naslednji dobavni roki od 0 do  5 delovnih dneh od prejema potrdila POHIŠTVA TAKOJ.  Rok za dostavo in izročitev blaga začne teči z dnem sprejema in potrditve naročila s strani POHIŠTVO TAKOJ.  

Kljub temu pa lahko pride do zamud zaradi razlogov, kot so prilagajanje izdelkov, nastanek nepredvidenih okoliščin ali območje dostave. Za namene teh Pogojev se razume, da je bila "dostava" opravljena ali da je bilo naročilo "dostavljeno" takoj, ko vi ali tretja oseba, ki jo vi navedete, fizično prevzamete blago, kar se dokazuje s podpisom prejema naročila na dogovorjenem naslovu dostave.

POHIŠTVO TAKOJ  si pridržuje pravico, da v primeru da naročenih izdelkov ni mogoče dobaviti v naročeni količini, kupcu ponudi možnost od odstopa pogodbe o nakupu ali popravek naročila. 


12. NAKUP, NAKUPOVALNA KOŠARICA IN ODDAJA NAROČILA

Nakup se izvrši z izborom izdelkov v nakupovalno košarico,  ko kot uporabnik izberete izdelek ali izdelke s potrdilom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« in izdelek oddate v košarico za  zaključek nakupa. S pogledom v »košarico« se vam izpišejo podatki o izdelku, ceni in  količini,  ter zahtevani podatki za izvedbo nakupa in dostave.

Ko opravite nakup z uporabo košarice za nakup, v katero dodajate izdelke, ki jih nameravate kupiti, jih lahko pred dokončno izvedbo nakupa iz košarice tudi odstranite.

Odpre se vam obrazec, ki ga izpolnite z zahtevanimi podatki za izdajo računa in plačilo ter dostavo. V primeru, da nakupujete več izdelkov postopek ponovite do izbora zadnjega artikla, v nasprotnem primeru pa nadaljujete nakup s klikom na gumb  »zaključi nakup".

Na vaš elektronski naslov boste prejeli potrdilo o prejetju naročila, ki je osnova za izdelavo uradnega predračuna (velja le v primeru plačila po predračunu), katerega prejmete na posredovani elektronski naslov, takoj za tem, ko naša naročniška služba pregleda vaše oddano naročilo.  V primeru plačila po povzetju bo naročilo izdelka oddana v dostavo.


13. TEHNIČNA SREDSTVA ZA PREPOZNAVANJE IN POPRAVO NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA

Preden oddate naročilo se vam odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preverite podatke, ki ste jih  izpolnili za potrebe oddaje naročila. V vsakem primeru lahko napake v osebnih podatkih ali podatek o naročilu, ki ste jih posredovali med postopkom nakupa, popravite tako, da  pišete na elektronski naslov prodaja@pohistvotakoj.si , ali  pokličete telefonsko številko 064 229 002

Spletna stran prikazuje potrditvene zaslone na različnih točkah med postopkom nakupa, ki ne omogočajo obdelave naročila, če podatki v teh razdelkih niso bili pravilno vneseni. Spletna stran vsebuje prikazuje tudi vse podatke o vseh izdelkih, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico med postopkom nakupa. Na njen lahko pred plačilom spremenite podatke svojega naročila. Če v vašem naročilu odkrijete napako, potem ko je bilo plačilo že izvedeno, se obrnite na POHIŠTVO TAKOJ, bodisi po telefonu ali elektronski pošti na kontaktne podatke iz teh Pogojev.


14. POTRDITEV NAROČILA

Naročilo na spletnem mestu www.pohistvotakoj.si je potrjeno, ko kot kupec pri zaključevanju naročila potrdite oddano naročilo in ko prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom o prejemu naročila, s čimer se šteje, da je bila pogodba med POHIŠTVO TAKOJ in vami kot kupcem sklenjena.


15. PREKLIC NAROČILA

Oddano naročilo prekličete na način, da po elektronski pošti na naslov info@pohistvotakoj.si posredujete sporočilo za zahtevo za preklic naročila. Naročilo se lahko prekliče v roku 24 ur od dogovorjenega roka za dostavo oziroma od prejema potrdila POHIŠTVA TAKOJ o prejemu naročila.  


16. ZAVRNITEV NAROČILA

Pridržujemo si pravico, da s te spletne strani kadarkoli odstranimo kateri koli izdelek ter da z nje odstranimo ali spremenimo kateri koli material ali vsebino. Za odstranitev katerega koli izdelka s te spletne strani ter za odstranitev ali spreminjanje katerega koli materiala ali vsebine s te spletni strani ne nosimo odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe. Poleg tega, čeprav bomo vedno storili vse, kar je mogoče, da bodo obdelana vsa naročila, lahko obstajajo izjemne okoliščine (npr. naročila, prejeta v določenem obdobju, izčrpajo našo razpoložljivost blaga na zalogi), ki nas prisilijo, da zavrnemo obdelavo naročila po tem, ko je bilo potrdilo naročila že poslano, in si pridržujemo pravico, da to storimo kadarkoli, če pride do takšnih izrednih okoliščin. V primeru takšnih izjemnih okoliščin ne nosimo nikakršne odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe za to, da naročilo ni bilo obdelano, po tem, ko smo že poslali potrdilo naročila.


17. SKLENITEV POGODBE IN IZPOLNITEV POGODBE

Pogodba za nakup izdelka se sestavi le, če prejmete naše potrdilo o prejetju naročila.
Kupoprodajna pogodba (naročilo), skupaj s Pogoji je shranjena v elektronski obliki in sicer na strežniku spletnega mesta www.pohistvotakoj.si. Kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja lahko zahtevate predložitev pogodbenih pogojev v pisni obliki.
V kolikor za naročeni izdelek niste prejeli računa ob dostavi in izročitvi  ali potrdila po pošti, prek elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, nas o tem nemudoma obvestite.
V kolikor POHIŠTVO TAKOJ ne more izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, vas bomo  o tem nemudoma obvestili, v kolikor pa smo v takem primeru že sprejeli kakšno plačilo, ga bomo vrnili na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.


18. DOSTAVA DO DOGOVORJENEGA NASLOVA IN PREVZEM

Način dostave oziroma prevzema:

 • Osebni prevzem.
 • Pri prodajalcu POHIŠTVO TAKOJ d.o.o. na naslovu Cvetlična ulica 3 3313 Polzela, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 12.00 in 17.00 uro z obvezno predhodnjo najavo..
 • Dostava do dogovorjenega naslova kupca.

V primeru naročila dostave do naslova se kot  kupec strinjate  oz. dovoljujete dostop do  svojega  doma, parcele itd.  POHIŠTVO TAKOJ ali njegov pogodbeni izvajalec dostavlja izdelke z lahkim dostavnikom  (kombi) Širine 210, dolžine 570 cm in višine 290 cm. Dostavna služba bo opravila prevoz blaga do najbližje oz. najbolj varne točke za samo dostavno službo. V primeru da dostop do željenega mesta kupca ni mogoč (preozka ulica, prenizek nadvoz,…) , je kupec dolžan sam poskrbeti za prevzem blaga na skrajni najbolj varni točki.  Za morebitne poškodbe dovoza družba POHIŠTVO TAKOJ ne nosi nobene odgovornosti. 

Če vam vašega naročila ne moremo dostaviti, bo vaše naročilo vrnjeno v naše skladišče, če ni dogovorjeno drugače (npr. če nam daste izrecno navodilo, da dostavo pustimo na varnem mestu). Prav tako bomo pustili obvestilo s pojasnilom, kje se vaše naročilo nahaja in kaj storiti, da se vam ponovno dostavi. Če vas ob dogovorjenem času ne bo na kraju dostave, vas prosimo, da nas kontaktirate, da organiziramo dostavo na drug dan. Če po 15 dneh od datuma, ko je vaše naročilo na voljo za dostavo, naročila ni bilo mogoče dostaviti zaradi razlogov, ki jih ne gre pripisati nam, bomo domnevali, da želite Pogodbo odpovedati in Pogodba bo prenehala. Kot posledica prenehanja Pogodbe vam bomo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen morebitnih dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire katerega koli načina dostave razen najcenejšega načina navadne dostave, ki ga ponujamo), vrnili brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v roku 14 dni od dneva, na katerega je po našem mnenju Pogodba prenehala. Prosimo, upoštevajte, da lahko zaradi transporta, ki izhaja iz prekinitve Pogodbe, nastanejo dodatni stroški, katere imamo pravico prenesti na vas.

Kot kupec prevzamete odgovornost za nevarnost, izgube ali poškodovanje odposlanega blaga oziroma ta preide na vas kupca, v trenutku, ko vam je izdelek dan na razpolago (izročen) :

 • z dostavo ob dogovorjenem roku na naslov kupca ali na naslov osebe, ki jo kupec pooblasti za izvedbo prevzema,
 • ko POHIŠTVO TAKOJ, oziroma pooblaščena oseba ob dogovorjeni uri in na dogovorjeni datum odda in dostavi pošiljko
 • ko  prevzamete blago na sedežu družbe  POHIŠTVO TAKOJ ali poslovni enoti družbe POHIŠTVO TAKOJ.

POHIŠTVO TAKOJ ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z vašimi navodili za dostavo.

Ob dobavi izdelkov se opravi kakovostni in količinski prevzem med vami in POHIŠTVO TAKOJ:

Če pri  prevzemu  niso bile ugotovljene pomanjkljivosti, se šteje prevzem za dokončen in izvedba storitve količinsko ustrezna.


19. RAČUN IN SPREMNA OBVESTILA

Račun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški,  vam kot kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo  oziroma  izročitvijo blaga.


Ob prevzemu kot  kupec prejmete še pisno obvestilo o:

 • navodilih za montažo in ravnanje z izdelkom,
 • garancijski list, v kolikor je predmet prodaje izdelek, za katerega se zahteva izdaja garancijskega lista,
 • račun.


20. PRENOS TVEGANJA IN LASTNINSKE PRAVICE NA IZDELKIH

Tveganja za izdelek postanejo vaša odgovornost od trenutka dostave, kot je opredeljeno v točki »Dostava in Prevzem« teh Pogojev. Lastninsko pravico na izdelkih prevzamete, ko prejmemo celotno plačilo vseh dolgovanih zneskov v zvezi z izdelkom,  oziroma v trenutku dostave (kot je opredeljeno v  točki »Dostava in Prevzem « teh Pogojev), če do nje pride v kasnejšem trenutku.


21. CENA IN PLAČILO

Cena izdelkov je takšna, kot je v vsakem trenutku določena na naši spletni strani, razen v primeru očitne napake. Čeprav si na vse načine prizadevamo zagotoviti, da so cene, prikazane na spletni strani, pravilne, lahko pride do napake. Če odkrijemo napako v ceni katerih koli izdelkov, ki ste jih naročili, vas bomo o tem obvestili in z vami stopili v stik v najkrajšem možnem času, pojasnili napako, vam predstavili pravilno ceno, in vam zagotovili možnost, da vaše naročilo potrdite ali odpoveste. Če ne moremo stopiti v stik z vami, naročila ne bomo obdelali, naročilo se bo smatralo za odpovedano in vsi plačani zneski vam bodo v celoti povrnjeni. Če opazite katerokoli nepravilno nižjo ceno (tudi v primeru, ko smo že poslali izdelek v dostavo), če je napaka v ceni očitna in jasna in lahko ceno razumno prepoznate kot nepravilno, nas morate o tem obvestiti. Cene na spletni strani vključujejo DDV, ne vključujejo pa stroškov dostave, saj vas kot kupca ne bremenijo stroški dostave na območju Republike Slovenije.  Cene se lahko kadarkoli spremenijo. Vendar pa, razen kot je navedeno zgoraj, spremembe ne vplivajo na naročila, za katera smo poslali Potrdilo naročila. Ko ste izbrali vse izdelke, ki jih želite kupiti, bodo le-ti dodani v košarico in naslednji korak bo obdelava naročila in plačilo. Da bi zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa, bodo podatki o kreditni kartici šifrirani. Ko bomo prejeli vaše naročilo, bomo kartico predhodno avtorizirali, da zagotovimo, da je na voljo dovolj sredstev za dokončanje posla. Kreditne kartice so predmet preverjanja in avtorizacije s strani izdajatelja kartice. Če izdajatelj ne odobri plačila, ne odgovarjamo za zamudo ali neuspeh dostave, in z vami ne bomo mogli sestaviti Pogodbe.

Redna cena je maloprodajna cena, ki je veljala pred akcijo in bo veljala po njej.

Otvoritvene cene veljajo od 05.02.2023 pa do 05.02.2024
 

22. DAVEK NA DODANO VREDNOST IN IZDAJANJE RAČUNOV

V skladu z veljavnimi pravili in predpisi so vsi nakupi, opravljeni preko spletne strani, predmet davka na dodano vrednost (DDV). V skladu s poglavjem I naslova V Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost se šteje, da je kraj dobave v državi članici po naslovu, kamor se izdelki dostavijo. Uporabi se DDV po veljavni stopnji vsake države članice, v katero se blago glede na dana naročila dostavlja. V skladu z veljavnimi pravili in predpisi posamezne pristojne sodne oblasti se lahko za blago, dobavljeno v nekatere države članice Evropske unije, uporabi pravilo "obrnjene davčne obveznosti" (194. člen Direktive 2006/112), če je stranka davčni zavezanec za namene DDV ali se to od nje zahteva. Če je temu tako, DDV-ja ne zaračunamo, pod pogojem, da prejemnik potrdi, da bo DDV na dobavljene izdelke obračunala stranka v okviru postopka obrnjene davčne obveznosti. Izrecno nam dovoljujete, da račun izdamo v elektronski obliki. Vendar pa nas lahko brez oklevanja kadar koli obvestite, da želite prejeti papirnati izvod računa; v tem primeru bomo izdali račun na papirju in vam ga poslali.


23. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Če ste kupec kot fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti vam pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopite od pogodbe in vrnete kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. 

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo vi navedete kot vašega pooblaščenca za prevzem, fizično prevzamete/prevzame blago, ali v primeru, ko se več izdelkov enega naročila dostavi ločeno, v 14 dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik, jo vi navedete kot vašega pooblaščenca za prevzem, fizično prevzamete zadnji izdelek.


24. NAČIN IZVRŠEVANJA PRAVICE

O odstopu od pogodbe ste nas dolžni v roku 14 dni pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer niste dolžni navesti razloge za svojo odločitev.  Obvestilo naslovite na sedež podjetja prodajalca (POHIŠTVO TAKOJ d.o.o. .) ali na kontaktni elektronski naslov :  prodaja@pohistvotakoj.si

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Prejete izdelke na podlagi pogodbe od katere ste odstopili morate vrniti POHIŠTVU TAKOJ hkrati s sporočilom o odstopu in najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Uporabite lahko vzorec obrazca za odstop od pogodbe, kot je naveden v Prilogi, vendar pa to ni obvezno. Za upoštevanje roka za odstop od pogodbe zadostuje, da svoje sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred potekom odstopnega roka.


25. OBVEZNOSTI KUPCA PRI ODSTOPU OD POGODBE IN STROŠKI POVEZANI Z ODSTOPOM

Prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži.

Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.


Kot kupec sami nosite breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želite vrniti ali zamenjati.

Edini strošek, ki vas bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa na dogovorjeni naslov vrnitve družbe POHIŠTVO TAKOJ.

Blago dostavite ali izročite nam  na naslov Plemljeva ulica 2 1210 Ljubljana Šentvid,  ali  pokličite POHIŠTVO TAKOJ z namenom dogovora o prevzemu blaga na vašem naslovu, v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko ste nas obvestili o vašem odstopu od te Pogodbe. Rok je izpolnjen, če pokličete POHIŠTVO TAKOJ  in se dogovorimo za datum prevzema blaga oziroma ga v roku 14 dni vrnete na naslov Plemljeva ulica 2 1210 Ljubljana Šentvid. Odgovorni ste samo za katero koli zmanjšano vrednost blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Vrnjeno blago poslano k nam po kateri koli hitri pošti ne sprejmemo zaradi možnosti poškodb katere so kasneje predmet spora ugotavljanja kje je poškodba nastala.
 

26. OBVEZNOSTI PRODAJALCA PRI ODSTOPU OD POGODBE

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na vašo željo  kot kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, vam vrnemo  celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku štirinajstih (14-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina  se vrne na vaš  račun , ki ste ga sporočili hkrati z obvestilom o odstopu. Takšno vračilo bomo izvedli z uporabo istega načina plačila, kot ste ga uporabili vi za prvotno transakcijo, ko sprejmemo blaga nazaj v naše skladišče.


27. KDAJ KUPEC NIMA PRAVICE DO ODSTOPA

Kot kupec nimate  pravice odstopiti od pogodbe:

Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih vas kot potrošnika, ki je bilo prilagojeno vašim osebnim potrebam in ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Vaša pravica do odstopa od Pogodbe se uporablja izključno za izdelke, ki so vrnjeni v enakem stanju, v katerem ste jih prejeli. Nismo dolžni povrniti tiste vrednosti izdelka, ki je bila zmanjšana zaradi vašega ravnanja z izdelkom, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga (npr. če je bil izdelek uporabljen bolj, kot da je bil le odprt, za izdelke, ki niso v enakem stanju, kot ob dostavi ali če so bili poškodovani; torej skrbite za izdelek(-ke), medtem ko je (so) v vaši posesti). Prosimo, da izdelke vrnete v ali vključno z vso originalno embalažo, navodili in drugimi dokumenti, ki spremljajo izdelke, če obstajajo.

POHIŠTVO TAKOJ ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti:

V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan.

V primeru mehanskih poškodb blaga.

Če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena.

Če vrnjenega blaga niste pravilno in primerno zaščitili za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju in uporabi.


28. VRAČILO IZDELKA Z NAPAKO

V primerih, v katerih menite, da v trenutku dostave izdelek ni tak, kot je navedeno v Pogodbi, se morate, če želite uveljavljati svoje zakonske pravice, obrniti na nas v zakonsko določenem obdobju za uveljavljanje te pravice, bodisi preko našega kontaktnega obrazca, kjer nam posredujete podatke o izdelku in utrpljeni škodi, ali pa nas pokličite na 064 229 002 med delovniki od 10.00 do 17.00 ure, kjer vam bomo povedali, kaj morate storiti. Vrnjeni izdelek bomo skrbno pregledali in vas ustrezno obvestili v zakonsko predvidenem roku. Zneski, plačani za izdelke, vrnjene zaradi katerekoli poškodbe ali okvare, če le-ta dejansko obstaja,  vam bodo povrnjeni v celoti, Povračilo se plača z uporabo istega načina plačila, kot ste ga vi uporabili za vaš nakup. Vse pravice, priznane po veljavni zakonodaji, bodo v vsakem primeru zaščitene.


29. JAMSTVA IN STVARNA NAPAKA

Kot prodajalec vam moramo izročiti izdelek v skladu s pogodbo in smo odgovorni za stvarne napake na izdelkih, ki se prodajajo preko te spletne strani pod zakonsko določenimi pogoji, tj. Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom, za vse vrste izdelkov, in se bomo zato odzvali na pomanjkanje skladnosti omenjenih izdelkov, ki se pokažejo v roku dveh let od dostave oziroma izročitve izdelka. Vendar pa vas moramo spomniti na to, da je treba zagotoviti zadosten dokaz o pomanjkanju skladnosti izdelka s pogodbeno dogovorjenim izdelkom, če se le-to pojavi po šestih mesecih od dostave izdelka. Namreč, šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času dostave oziroma izročitve le, če se pojavi v roku šest mesecev od dostave oziroma izročitve.

Svoje pravice iz naslova stvarne napake lahko uveljavljate, če nas o napaki obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili. V obvestilu natančneje opišite napako in nam, po potrebi, omogočite, da izdelek pregledamo. V roku 8 (osmih) dni vam bomo odgovorili na vaše obvestilo (vključno s tem, ali stvarna napaka na izdelku sporna ali ne) ter, v primeru, da stvarna napaka na izdelku ni sporna, rešili vaš zahtevek.

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ste jo kupili, ki pa nam je bila znana oziroma bi nam morala biti znana,
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če smo vam izročili izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če vam je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se preverja glede na običajno blago/izdelek enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na  izdelku samem.

Če nas pravilno obvestite o napaki, imate pravico zahtevati, da:

 • odpravimo napako na blagu ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenjamo z novim  brezhibnim blagom ali vrnemo plačani znesek.

V vsakem primeru imate tudi pravico, da zahtevate povrnitev škode (npr. povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, ). Vaše pravice ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko ste nas o stvarni napaki obvestili. Izdelki se smatrajo za skladne s pogodbo, če (i) se ujemajo z našim opisom in imajo lastnosti, ki smo jih predstavili na tej spletni strani, (ii) so primerni za običajno uporabo izdelkov iste vrste, in (iii) ponujajo običajno kakovost in značilnosti, ki bi jih bilo razumno pričakovati od izdelka iste vrste. V zvezi s tem nas morate, če kateri koli od izdelkov ni skladen s pogodbo, na to opozoriti tako, da sledite postopku, ki je opisan v zgoraj navedenem za »Odstop od pogodbe« in preko katerega koli izmed komunikacijskih sredstev, ki so določena v ta namen.


30. NAČIN VRAČILA IZDELKOV

Zaradi preprečitve poškodovanja izdelka v transportu ob vračilu je potrebno izdelek vrniti osebno z dostavo na dogovorjeni naslov prodajalca oziroma s prevzemom izdelka na vašem naslovu s strani prodajalca.


31. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI

V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za izdelke, za katere je obvezna garancija kot to določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (Url RS, št. 14/12) v kolikor gre za blago za katerega se mora izdati garancija.  Kot kupec zahtevek iz garancije uveljavljate  neposredno pri prodajalcu.

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno v garancijskem listu ali na računu, ki se vam posreduje hkrati z izdelkom.

Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu.

Objavljeni izdelki na spletnem mestu www.pohistvotakoj.si imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja, sicer pa v zvezi s tem kontaktirajte našo naročniško službo, kjer boste dobili konkretne informacije o obstoju garancije pri posameznem izdelku.
 

32. PRAVICE IZ GARANCIJE

Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napake najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer mora izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Proizvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno popravilo in vzdrževanje izdelka ves čas garancijskega roka, po preteku tega roka pa le proti plačilu.

Če proizvajalec ali prodajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko razdrete pogodbo ali zahtevate znižanje kupnine.


33. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ GARANCIJE

Kot kupec morate v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije zahtevati odpravo napak, pri tem pa morate predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nimate nobenih stroškov.

Zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije lahko pošljete izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis le po dogovoru z prodajalcem, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake, ki vam bo v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.


 

34. ZAVRNITEV REKLAMACIJE

Družba POHIŠTVO TAKOJ si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • če ima blago mehanske poškodbe na ohišju ali pa na komponentah,
 • če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži,
 • če kot kupec ne predložite kopije računa,
 • če je blago poslano na naš naslov
 • če je blago poslano na naš naslov z odkupnino,
 • če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare,
 • če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list.


35. ŠKODA

Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarjamo za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja vas kot kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč.

36. VIRUSI, PIRATSTVO IN DRUGI RAČUNALNIŠKI NAPADI

Spletne strani www.pohistvotakoj.si ne smete uporabljati na neprimeren način z namerno uvedbo virusa, trojanskega konja, črva, logičnih bomb ali katere koli druge programske opreme ali tehnološko škodljivega ali kvarnega materiala. Prav tako ne smete nepooblaščeno dostopati do te spletne strani, strežnika, na katerem je spletna stran nastanjena, ali katerih koli strežnikov, računalnikov ali baz podatkov, povezanih z našo spletno stranjo. Strinjate se, da te spletne strani ne boste napadli preko katerega koli DOS-napada (preobremenitev strežnika z navideznimi zahtevami) ali porazdeljenega DOS-napada. Nespoštovanje tega člena se šteje za kršitev, kot je opredeljena v skladu z veljavnimi predpisi. Vsako nespoštovanje tega predpisa bomo prijavili ustreznim organom, s katerimi bomo sodelovali z namenom ugotovitve identitete napadalca. Podobno se v primeru nespoštovanja tega člena dovoljenje za uporabo te spletne strani nemudoma prekine. Razen odgovornosti, ki je obvezno predpisana v skladu z veljavno zakonodajo, ne bomo odgovarjali za nobeno škodo ali krivico, ki je posledica DOS-napada, virusa ali katere koli druge programske opreme ali tehnološko škodljivega ali kvarnega materiala, ki lahko vplivajo na vaš računalnik, IT opremo, podatke ali materiale kot posledica uporabe te spletne strani ali prenašanja vsebine s te spletne strani ali tistih spletnih strani, na katere vas ta spletna stran preusmeri.

Če naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in materialov tretjih oseb, so omenjene povezave dane na razpolago zgolj v informativne namene in nimamo nobenega nadzora nad vsebino teh spletnih strani ali materialov. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno škodo ali krivice, ki izhajajo iz njihove uporabe.


37. PISNA KOMUNIKACIJA

Veljavni predpisi zahtevajo, da morajo biti nekatere informacije ali obvestila, ki vam jih pošljemo, v pisni obliki. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da bo večina komunikacije z nami potekala elektronsko. Kontaktirali vas bomo po e-pošti ali, če je to primerno, vam bomo informacije zagotovili z objavo opozoril na tej spletni strani. Za pogodbene namene se strinjate z uporabo teh elektronskih sredstev za komunikacijo in sprejemate, da so vse pogodbe, obvestila, e-izobeski, informacije in druga sporočila, ki vam jih pošljemo po elektronski poti, v skladu z zakonskimi zahtevami po zagotovitvi le-teh v pisni obliki. S tem ima vsaka elektronska komunikacija enako pravno veljavnost in učinek kot komunikacija v papirni obliki (npr. papirna komunikacija). Ta pogoj ne bo vplival na vaše pravice, ki so priznane po zakonu. S tem, ko nam posredujete svoj e-poštni naslov, se strinjate, da imate neomejen in neoviran dostop do vašega e-poštnega naslova. Razen če je v našem e-poštnem sporočilu drugače navedeno, vam ni potrebno potrditi prejema naših obvestil, ki vam jih pošljemo na e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali. Šteje se, da vam je bila naša komunikacija dostavljena, če in ko smo jo poslali na vaš e-poštni naslov.

38. OBVESTILA

Obvestila, ki nam jih pošljete, morate po možnosti poslati preko našega kontaktnega obrazca. V skladu z določili teh Pogojev in če ni drugače določeno, vam lahko obvestila pošljemo ali po elektronski pošti ali na poštni naslov, ki ste nam ga posredovali ob oddaji naročila. Razume se, da so bila obvestila prejeta in pravilno izvedena takoj, ko so objavljena na naši spletni strani, 24 ur po tem, ko so bila poslana po elektronski pošti, ali v treh dneh po datumu oddaje na pošti na katerem koli pismu. Kot dokaz, da je bilo obvestilo poslano, je dovolj dokazati v primeru pisma, ki je bilo pravilno naslovljeno, da je bila plačana pravilna poštnina in da je bilo obvestilo pravilno dostavljeno na 11 pošto ali v poštni predal, in v primeru e-pošte, da je bilo obvestilo poslano na elektronski naslov, ki ga je prejemnik navedel.


39. MNENJA IN PRITOŽBE UPORABNIKOV

Svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavljate na sedež družbe  POHIŠTVO TAKOJ d.o.o. ,064 229 002 ali na elektronski naslov: info@pohistvotakoj.si oziroma preko kontaktnega obrazca. Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja in v zakonsko določenem roku.  V ta namen vam bo  upravljalec v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel vašo pritožbo ter vas obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

Če kot kupec oziroma potrošnik menite, da so bile vaše pravice kršene, lahko svoje pritožbe z namenom izvensodne rešitve spora naslovite na nas preko e-poštnega naslova info@pohistvotakoj.si. V zvezi s tem vas, če je bil nakup pri nas sklenjen na spletu preko naše spletne strani, v skladu z Uredbo EU št. 524/2013 oziroma z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obveščamo, da imate pravico reševati potrošniški spor z nami izven sodišča, preko platforme za spletno reševanje sporov, ki je dostopna na internetnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače, je naše sodelovanje v reševanju potrošniškega spora izven sodišča na prostovoljni osnovi in v njem nismo dolžni sodelovati. Obveščamo vas, da smo v Sloveniji nismo pripoznali nobenega izmed posameznih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Ponudnik v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju IRPS) obveščamo, da nobenega izvajalca IRPS ne priznavamo kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Za  POHIŠTVO TAKOJ d.o.o. 064 229 002 , e-mail: prodaja@pohistvotakoj.si

Copyright © 2019 - 2023 Pohištvo takoj d.o.o., Vse pravice pridržane.