• Domov
  • / Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE TRGOVINE www.pohistvotakoj.si

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine www.pohistvotakoj.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZVPot-1), priporočili GZS, kodeksi za e- poslovanje ter Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: OZ) .


1. UVOD

Ta dokument (skupaj z ostalimi dokumenti, ki so omenjeni v tem dokumentu) določa, pogoje  uporabe spletne strani www.pohistvotakoj.si  in nakup proizvodov na tej strani (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«).

Pred uporabo te spletne strani skrbno preberite Pogoje in našo Politiko varstva zasebnosti, saj so ti dokumenti zavezujoči za poslovanje z nami. V kolikor se s temi pogoji ne strinjate ali pa se ne strinjate s Politiko varstva zasebnosti, te spletne strani ne smete uporabljati.


2. NAŠI PODATKI

Prodajo blaga preko spletne strani pod imenom POHIŠTVO TAKOJ in spletno domeno www.pohistvotakoj.si izvaja družba, ki je ponudnik, upravljalec in lastnik spletne trgovine:

POHIŠTVO TAKOJ, trgovina in storitve, d.o.o.,

Sedež: Cvetlična ulica 3 , 3313 Polzela,

Identifikacijska številka za DDV: SI 51429144, smo davčni zavezanec,

Matična številka: 8569126000,

Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (v nadaljevanju: POHIŠTVO TAKOJ).

Kontaktni podatki:

E-pošta: prodaja@pohistvotakoj.si,

Telefonska številka:  064 229 002 (med delovniki od 9.00 do 17.00 ure).

Uporabnik in naročnik ter kupec izdelkov je družba (pravna oseba) ali fizična oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini (v nadaljevanju: uporabnik, kupec, potrošnik, stranka).

Spletna trgovina je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.


POHIŠTVO TAKOJ se zavezuje, da bo vam kot kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

identiteto družbe (ime in sedež, identifikacijsko številko),

kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku),

pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

jasno in nedvoumno določene cene in opredelitev davka in stroškov prevoza,

način plačila in dostave,

časovno veljavnost ponudbe,

rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe ; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane vas kot kupca vračilo izdelka,

postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
 

3. AVTORSKE PRAVICE

Vsa vsebina na strani in podstraneh spletne trgovine www.pohistvotakoj.si je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani.  Logo, ime strani in trgovine, besedila, slike in druge vsebine so last družbe POHIŠTVO TAKOJ. Slikovno gradivo je ravno tako avtorsko zaščiteno in je last družbe POHIŠTVO TAKOJ. Prepovedana je uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika spletne trgovine www.pohistvotakoj.si.

4. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter  drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe. V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh splošnih pogojev.

Ti pogoji se lahko spremenijo in vse spremembe so na voljo na spletni strani, pri čemer je vaša odgovornost, da vsakič, ko uporabite spletno stran ali kot oddate naročilo za nakup, preberete pogoje, saj v času izvedbe naročila in pogodbe veljajo vsakokrat veljavni pogoji.

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s pogoji ali Politiko zasebnosti, se lahko obrnete na nas s pomočjo spletnega obrazca ali z naslednjim elektronskim naslovom prodaja@pohistvotakoj.si ali telefonsko številko 064 229 002 med delovniki od 9.00 do 17.00 ure. Pri uporabi  komunikacijskih sredstev ali preko telefona ne nastanejo nobeni stroški, razen stroškov ki jih zaračuna vaš ponudnik storitev (internetne storitve, telefonske storitve, idr.).
 

5. ODGOVORNOST ZA DELOVANJE IN VSEBINO SPLETNE TRGOVINE

Upravljalec spletne trgovine je POHIŠTVO TAKOJ, ki bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta družbe kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, napak, prav tako ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Izdelki, ki se ponujajo na tej spletni strani, so na voljo za dostavo po Sloveniji, pod pogojem, da so predmet tekočih zalog (t.k. blago je na voljo do izčrpanja zalog).

Spletna stran vsebuje t.i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Kot upravljalec ne zbiramo nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Pri objavi prodajnih izdelkov ponujamo tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremenimo vsebino svojih spletnih strani ali spremenimo posamezne parametre storitev ali storitve ukinemo brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost družbe POHIŠTVO TAKOJ ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta www.pohistvotakoj.si.

 

Družba POHIŠTVO TAKOJ ali druge osebe v nobenem primeru nismo odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.


Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo in Vas bomo praviloma še pred oddajo pošiljke o tem obvestili. Prav tako družba POHIŠTVO TAKOJ ali druge osebe za napake na strani ne odgovarjajo in jih bodo po svojih zmožnostih v najkrajšem možnem času tudi odpravili.

Kot upravljalec lahko po svoji lastni presoji odpovemo ali začasno preprečimo dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu www.pohištvotakoj.si zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega menimo, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za  izvajanje storitev.


 

6. ODGOVORNOST UPORABNIKA

Kot uporabnik ste dolžni uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Kot uporabnik smete uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov in oseb, za katere imate v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.


Kot uporabnik izrecno soglašate, da uporabljate storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost.

Pri uporabi spletne strani potrjujete, da so vsi podatki in vse informacije, ki jih navajate resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Izrecno se obvezujete, da pri uporabi elektronskih storitev ne boste ravnali protipravno ali ogrožali informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujali tretjih oseb k takšnemu ravnanju. V kolikor bomo šteli, da so naročila goljufiva ali napačna, imamo pravico, da naročilo odpovemo.

Kot uporabnik soglašate, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Kot upravnik se obvezujete in ste odgovorni za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile vaš dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa). Zavezujete se tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril družbe POHIŠTVO TAKOJ in skladno z drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili, zagotavljate najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in da boste takoj obvestili upravljalca spletnega mesta www.pohistvotakoj.si  o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev in spletne trgovine.


7. OBISK IN BRSKANJE PO SPLETNE STRANI www.pohistvotakoj.si

Uporaba spletnega mesta www.pohistvotakoj.si  je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam ter osebam javnega prava,  pri čemer se za ogled strani ni potrebno registrirati ali prijaviti.

8. PRIJAVA UPORABNIKA V SISTEM KOT GOSTA

Spletna trgovina omogoča funkcijo nakupa blaga kot gost in takojšnji nakup izdelka, urejanje in pregled celotnega postopka naročila. V skladu s to vrsto nakupa se od vas zahtevajo le podatki, ki so bistveni za obdelavo vašega naročila. Če nam na posredujete vseh podatkov, ki jih potrebujemo, ne morete oddati naročila.

Informacije in osebni podatki, ki nam jih posredujete, se obdelujejo v skladu s Politiko varstva zasebnosti. Pri uporabi te spletne strani potrjujete, da so vse informacije in podatki, ki jih navajate resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. Za več podrobnosti preberite Politiko varstva zasebnosti.


9. NASTANEK POGODBE

Informacije, navedene v Pogojih, in podatki, ki jih vsebuje spletna stran, ne predstavljajo ponudbe za prodajo, temveč povabilo k oddaji ponudbe. Šteje se, da Pogodba za katerikoli izdelek med nami ne obstaja, dokler vašega naročila izrecno ne sprejmemo (ne glede na to, ali so bila sredstva odtegnjena z vašega računa). S prejemom potrdila s strani družbe POHIŠTVO TAKOJ o potrditvi naročila, se šteje, da je bila pogodba med POHIŠTVO TAKOJ in vami kot kupcem sklenjena. Če so bila sredstva že odtegnjena, bomo ta sredstva v celoti povrnili.

Pri oddaji naročila na tej spletni strani potrjujete, da ste stari 18 let in da imate po zakonu pravico do sklepanja pogodb.


10. NAČINI PLAČILA

Kot kupec lahko izbirate med naslednjimi načini plačila:

z nakazilom na račun upravljalca spletne trgovine, t.j. družba POHIŠTVO TAKOJ  (plačilo po predračunu),

s plačilno oziroma kreditno kartico (Eurocard/Mastercard, Visa),

s storitvijo Leanpay,

s plačilom po povzetju; dostava pošiljke je v tem primeru samo z lastnimi sredstvi družbe POHIŠTVO TAKOJ, kar lahko dodatno podaljša časovno samo dostavo blaga. Ob dostavi plačate z gotovino ali kartično, prek POS terminal.


11. DOSTAVA IN NEZMOŽNOST DOSTAVE

Vsa naročila izdelkov so na zalogi. V primeru, da  občasno obstajajo težave v zvezi z dostavo izdelka ali če na zalogi ni več izdelkov, vas bomo o tem ustrezno in pravočasno obvestili.

Po potrditvi naročila se POHIŠTVO TAKOJ in vi kot stranka dogovorita za uro in datum dostave naročenega izdelka, pri čemer vas bo POHIŠTVO TAKOJ o  predvidenem datumu in uri dostave kontaktiralo bodisi po telefonu ali pa po elektronski pošti za dogovor o izvedbi dostave in prevzemu blaga.


V naši ponudbi so postavljeni naslednji dobavni roki od 0 do 5 delovnih dneh od prejema potrdila POHIŠTVA TAKOJ.  Rok za dostavo in izročitev blaga začne teči z dnem sprejema in potrditve naročila s strani POHIŠTVO TAKOJ.  

Kljub temu pa lahko pride do zamud zaradi razlogov, kot so prilagajanje izdelkov, nastanek nepredvidenih okoliščin ali območje dostave. Za namene teh Pogojev se razume, da je bila "dostava" opravljena ali da je bilo naročilo "dostavljeno" takoj, ko vi ali tretja oseba, ki jo vi navedete, fizično prevzamete blago, kar se dokazuje s podpisom prejema naročila na dogovorjenem naslovu dostave.

POHIŠTVO TAKOJ  si pridržuje pravico, da v primeru da naročenih izdelkov ni mogoče dobaviti v naročeni količini, kupcu ponudi možnost od odstopa pogodbe o nakupu ali popravek naročila. 


12. NAKUP, NAKUPOVALNA KOŠARICA IN ODDAJA NAROČILA

Nakup se izvrši z izborom izdelkov v nakupovalno košarico,  ko kot uporabnik izberete izdelek ali izdelke s potrdilom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« in izdelek oddate v košarico za  zaključek nakupa. S pogledom v »košarico« se vam izpišejo podatki o izdelku, ceni in  količini,  ter zahtevani podatki za izvedbo nakupa in dostave.

Ko opravite nakup z uporabo košarice za nakup, v katero dodajate izdelke, ki jih nameravate kupiti, jih lahko pred dokončno izvedbo nakupa iz košarice tudi odstranite.


Odpre se vam obrazec, ki ga izpolnite z zahtevanimi podatki za izdajo računa in plačilo ter dostavo. V primeru, da nakupujete več izdelkov postopek ponovite do izbora zadnjega artikla, v nasprotnem primeru pa nadaljujete nakup s klikom na gumb  »zaključi nakup".

Na vaš elektronski naslov boste prejeli potrdilo o prejetju naročila, ki je osnova za izdelavo uradnega predračuna (velja le v primeru plačila po predračunu), katerega prejmete na posredovani elektronski naslov, takoj za tem, ko naša naročniška služba pregleda vaše oddano naročilo.  V primeru plačila po povzetju bo naročilo izdelka oddana v dostavo.13. TEHNIČNA SREDSTVA ZA PREPOZNAVANJE IN POPRAVO NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA

Preden oddate naročilo se vam odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preverite podatke, ki ste jih  izpolnili za potrebe oddaje naročila. V vsakem primeru lahko napake v osebnih podatkih ali podatek o naročilu, ki ste jih posredovali med postopkom nakupa, popravite tako, da  pišete na elektronski naslov prodaja@pohistvotakoj.si ali pokličete telefonsko številko 064 229 002.

Spletna stran prikazuje potrditvene zaslone na različnih točkah med postopkom nakupa, ki ne omogočajo obdelave naročila, če podatki v teh razdelkih niso bili pravilno vneseni. Spletna stran vsebuje prikazuje tudi vse podatke o vseh izdelkih, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico med postopkom nakupa. Na njen lahko pred plačilom spremenite podatke svojega naročila. Če v vašem naročilu odkrijete napako, potem ko je bilo plačilo že izvedeno, se obrnite na POHIŠTVO TAKOJ, bodisi po telefonu ali elektronski pošti na kontaktne podatke iz teh Pogojev.


14. POTRDITEV NAROČILA

Naročilo na spletnem mestu www.pohistvotakoj.si je potrjeno, ko kot kupec pri zaključevanju naročila potrdite oddano naročilo in ko prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom o prejemu naročila, s čimer se šteje, da je bila pogodba med POHIŠTVO TAKOJ in vami kot kupcem sklenjena.

15. PREKLIC NAROČILA

Oddano naročilo prekličete na način, da po elektronski pošti na naslov info@pohistvotakoj.si posredujete sporočilo za zahtevo za preklic naročila. Naročilo se lahko prekliče v roku 24 ur od dogovorjenega roka za dostavo oziroma od prejema potrdila POHIŠTVA TAKOJ o prejemu naročila.  


16. ZAVRNITEV NAROČILA

Pridržujemo si pravico, da s te spletne strani kadarkoli odstranimo kateri koli izdelek ter da z nje odstranimo ali spremenimo kateri koli material ali vsebino. Za odstranitev katerega koli izdelka s te spletne strani ter za odstranitev ali spreminjanje katerega koli materiala ali vsebine s te spletni strani ne nosimo odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe.

Poleg tega, čeprav bomo vedno storili vse, kar je mogoče, da bodo obdelana vsa naročila, lahko obstajajo izjemne okoliščine (npr. naročila, prejeta v določenem obdobju, izčrpajo našo razpoložljivost blaga na zalogi), ki nas prisilijo, da zavrnemo obdelavo naročila po tem, ko je bilo potrdilo naročila že poslano, in si pridržujemo pravico, da to storimo kadarkoli, če pride do takšnih izrednih okoliščin. V primeru takšnih izjemnih okoliščin ne nosimo nikakršne odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe za to, da naročilo ni bilo obdelano, po tem, ko smo že poslali potrdilo naročila.


17. SKLENITEV POGODBE IN IZPOLNITEV POGODBE

Pogodba za nakup izdelka se sestavi le, če prejmete naše potrdilo o prejetju naročila.

Kupoprodajna pogodba (naročilo), skupaj s Pogoji je shranjena v elektronski obliki in sicer na strežniku spletnega mesta www.pohistvotakoj.si.. Kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja lahko zahtevate predložitev pogodbenih pogojev v pisni obliki.


V kolikor za naročeni izdelek niste prejeli računa ob dostavi in izročitvi  ali potrdila po pošti, prek elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, nas o tem nemudoma obvestite.


V kolikor POHIŠTVO TAKOJ ne more izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, vas bomo  o tem nemudoma obvestili, v kolikor pa smo v takem primeru že sprejeli kakšno plačilo, ga bomo vrnili na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.


18. DOSTAVA DO DOGOVORJENEGA NASLOVA IN PREVZEM

Način dostave oziroma prevzema:

Osebni prevzem.

Pri prodajalcu POHIŠTVO TAKOJ d.o.o. na naslovu Cvetlična ulica 3 3313 Polzela, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 12.00 in 17.00 uro z obvezno predhodno najavo.

Dostava do dogovorjenega naslova kupca.

V primeru naročila dostave do naslova se kot kupec strinjate oz. dovoljujete dostop do svojega  doma, parcele itd..  POHIŠTVO TAKOJ ali njegov pogodbeni izvajalec dostavlja izdelke z lahkim dostavnikom  (kombi) Širine 210, dolžine 570 cm in višine 290 cm. Dostavna služba bo opravila prevoz blaga do najbližje oz. najbolj varne točke za samo dostavno službo. V primeru da dostop do željenega mesta kupca ni mogoč (preozka ulica, prenizek nadvoz,…) , je kupec dolžan sam poskrbeti za prevzem blaga na skrajni najbolj varni točki.  Za morebitne poškodbe dovoza družba POHIŠTVO TAKOJ ne nosi nobene odgovornosti. 

Če vam vašega naročila ne moremo dostaviti, bo vaše naročilo vrnjeno v naše skladišče, če ni dogovorjeno drugače (npr. če nam daste izrecno navodilo, da dostavo pustimo na varnem mestu). Prav tako bomo pustili obvestilo s pojasnilom, kje se vaše naročilo nahaja in kaj storiti, da se vam ponovno dostavi. Če vas ob dogovorjenem času ne bo na kraju dostave, vas prosimo, da nas kontaktirate, da organiziramo dostavo na drug dan. Če po 15 dneh od datuma, ko je vaše naročilo na voljo za dostavo, naročila ni bilo mogoče dostaviti zaradi razlogov, ki jih ne gre pripisati nam, bomo domnevali, da želite Pogodbo odpovedati in Pogodba bo prenehala. Kot posledica prenehanja Pogodbe vam bomo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen morebitnih dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire katerega koli načina dostave razen najcenejšega načina navadne dostave, ki ga ponujamo), vrnili brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v roku 14 dni od dneva, na katerega je po našem mnenju Pogodba prenehala. Prosimo, upoštevajte, da lahko zaradi transporta, ki izhaja iz prekinitve Pogodbe, nastanejo dodatni stroški, katere imamo pravico prenesti na vas.

Kot kupec prevzamete odgovornost za nevarnost, izgube ali poškodovanje odposlanega blaga oziroma ta preide na vas kupca, v trenutku, ko vam je izdelek dan na razpolago (izročen):

z dostavo ob dogovorjenem roku na naslov kupca ali na naslov osebe, ki jo kupec pooblasti za izvedbo prevzema,

ko POHIŠTVO TAKOJ, oziroma pooblaščena oseba ob dogovorjeni uri in na dogovorjeni datum odda in dostavi pošiljko,

ko  prevzamete blago na sedežu družbe POHIŠTVO TAKOJ ali poslovni enoti družbe POHIŠTVO TAKOJ.

POHIŠTVO TAKOJ ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z vašimi navodili za dostavo.

Ob dobavi izdelkov se opravi kakovostni in količinski prevzem med vami in POHIŠTVO TAKOJ:

Če pri  prevzemu  niso bile ugotovljene pomanjkljivosti, se šteje prevzem za dokončen in izvedba storitve količinsko ustrezna.


19. RAČUN IN SPREMNA OBVESTILA

Račun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški,  vam kot kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo oziroma z izročitvijo blaga.

Ob prevzemu kot kupec prejmete še pisno obvestilo o:

navodilih za montažo in ravnanje z izdelkom,

garancijski list, v kolikor je predmet prodaje izdelek, za katerega se zahteva izdaja garancijskega lista,

račun.

20. PRENOS TVEGANJA IN LASTNINSKE PRAVICE NA IZDELKIH

Tveganja za izdelek postanejo vaša odgovornost od trenutka dostave, kot je opredeljeno v točki »Dostava in Prevzem« teh Pogojev. Lastninsko pravico na izdelkih prevzamete, ko prejmemo celotno plačilo vseh dolgovanih zneskov v zvezi z izdelkom,  oziroma v trenutku dostave (kot je opredeljeno v  točki »Dostava in Prevzem « teh Pogojev), če do nje pride v kasnejšem trenutku.


 

21. CENA IN PLAČILO

Cena izdelkov je takšna, kot je v vsakem trenutku določena na naši spletni strani, razen v primeru očitne napake. Čeprav si na vse načine prizadevamo zagotoviti, da so cene, prikazane na spletni strani, pravilne, lahko pride do napake. Če odkrijemo napako v ceni katerih koli izdelkov, ki ste jih naročili, vas bomo o tem obvestili in z vami stopili v stik v najkrajšem možnem času, pojasnili napako, vam predstavili pravilno ceno, in vam zagotovili možnost, da vaše naročilo potrdite ali odpoveste. Če ne moremo stopiti v stik z vami, naročila ne bomo obdelali, naročilo se bo smatralo za odpovedano in vsi plačani zneski vam bodo v celoti povrnjeni. Če opazite katerokoli nepravilno nižjo ceno (tudi v primeru, ko smo že poslali izdelek v dostavo), če je napaka v ceni očitna in jasna in lahko ceno razumno prepoznate kot nepravilno, nas morate o tem obvestiti. Cene na spletni strani vključujejo DDV, ne vključujejo pa stroškov dostave, saj vas kot kupca ne bremenijo stroški dostave na območju Republike Slovenije.  Cene se lahko kadarkoli spremenijo. Vendar pa, razen kot je navedeno zgoraj, spremembe ne vplivajo na naročila, za katera smo poslali Potrdilo naročila. Ko ste izbrali vse izdelke, ki jih želite kupiti, bodo le-ti dodani v košarico in naslednji korak bo obdelava naročila in plačilo. Da bi zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa, bodo podatki o kreditni kartici šifrirani. Ko bomo prejeli vaše naročilo, bomo kartico predhodno avtorizirali, da zagotovimo, da je na voljo dovolj sredstev za dokončanje posla. Kreditne kartice so predmet preverjanja in avtorizacije s strani izdajatelja kartice. Če izdajatelj ne odobri plačila, ne odgovarjamo za zamudo ali neuspeh dostave, in z vami ne bomo mogli sestaviti Pogodbe.

Redna cena je maloprodajna cena, ki je veljala pred akcijo in bo veljala po njej.

Otvoritvene cene veljajo od 06.02.2024 pa do 06.06.2024.

22. DAVEK NA DODANO VREDNOST IN IZDAJANJE RAČUNOV

V skladu z veljavnimi pravili in predpisi so vsi nakupi, opravljeni preko spletne strani, predmet davka na dodano vrednost (DDV). V skladu s poglavjem I naslova V Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost se šteje, da je kraj dobave v državi članici po naslovu, kamor se izdelki dostavijo. Uporabi se DDV po veljavni stopnji vsake države članice, v katero se blago glede na dana naročila dostavlja. V skladu z veljavnimi pravili in predpisi posamezne pristojne sodne oblasti se lahko za blago, dobavljeno v nekatere države članice Evropske unije, uporabi pravilo "obrnjene davčne obveznosti" (194. člen Direktive 2006/112), če je stranka davčni zavezanec za namene DDV ali se to od nje zahteva. Če je temu tako, DDV-ja ne zaračunamo, pod pogojem, da prejemnik potrdi, da bo DDV na dobavljene izdelke obračunala stranka v okviru postopka obrnjene davčne obveznosti. Izrecno nam dovoljujete, da račun izdamo v elektronski obliki. Vendar pa nas lahko brez oklevanja kadar koli obvestite, da želite prejeti papirnati izvod računa; v tem primeru bomo izdali račun na papirju in vam ga poslali.


23. POGODBA

Oddano spletno naročilo predstavlja pogodbo, sklenjeno na daljavo, ki je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani POHIŠTVO TAKOJ. 

POHIŠTVO TAKOJ potrdi naročilo tako, da  vam pošlje takoj po prejemu naročila potrdilo v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ste jo posredovali ob registraciji oziroma ob nakupu.

Pogodba, sklenjena na daljavo, (naročilo) je shranjena v elektronski obliki na strežniku  POHIŠTVA TAKOJ in je obravnavana strogo zaupno. Račun v tiskani obliki vam POHIŠTVO TAKOJ pošlje skupaj z naročenimi izdelki.

24. ODSTOP OD POGODBE

Kot kupec imata pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopite od pogodbe sklenjene na daljavo.

O odstopu od pogodbe ste nas dolžni v roku 14 dni pisno obvestiti o, pri čemer niste dolžni navesti razloge za svojo odločitev. Obvestilo naslovite na sedež družbe POHIŠTVO TAKOJ d.o.o., Cvetlična ulica 3, 3113 Polzela  ali na kontaktni elektronski naslov: prodaja@pohistvotakoj.si. Uporabite lahko vzorec obrazca za odstop od pogodbe dobite na prodaja@pohistvotakoj.si,[Avtor 11] i, vendar pa to ni obvezno.

Strošek vračila izdelkov nosite vi kot kupec. Kot kupec odgovarjate samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Za upoštevanje roka za odstop od pogodbe skladno s 136. členom Zakona o varstvu potrošnikov zadostuje, da svoje odstop oziroma sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred potekom odstopnega roka.


25. OBVEZNOSTI IN PRAVICE KUPCA PRI ODSTOPU OD POGODBE IN STROŠKI POVEZANI Z ODSTOPOM

Edini strošek, ki vas bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi izdelkov nakupa, naslov družbe POHIŠTVO TAKOJ, v kolikor ste blago že prejeli.

V kolikor ste blago že prejeli ga lahko OSEBNO dostavite (vrnete) ali na pošljete na naslov Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela ali pa pokličite POHIŠTVO TAKOJ na telefonsko številko 064 229 002 (med delovniki med 9.00 in 17.00 uro) z namenom dogovora o prevzemu blaga na vašem naslovu, v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko ste nas obvestili o vašem odstopu od pogodbe. 

Tudi vrnitev prejetega blaga v roku, za odstop od pogodbe, se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.


Prejete izdelke oziroma blago morate vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen, če se je njegova količina brez vaše krivde zmanjšala. Kot kupec odgovarjate samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom ZVPot-1). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka oziroma blaga (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).


Možnost odstopa od pogodbe v skladu z 135. členom ZVPot-1 ne velja za izdelke oziroma blago, ki je izdelano po natančnih navodilih vas kot kupca oziroma potrošnika in prilagojeno vašim osebnim potrebam ali zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če ste po dostavi odprli pečat.

V kolikor v pogodbi ni izrecno navedeno, je dobavni rok okvirni rok in ni bistvena sestavina.

Sprememba dobavnega roka ni pogoj za odstop od pogodbe.


Če  ste kot kupec odstopili od pogodbe, vam bomo brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrnili vsa prejeta plačila (vključno s stroški dostave blaga na vaš naslov). Vračilo plačila POHIŠTVO TAKOJ izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen, če je dogovorjeno drugače (kot kupec navedete uporabo drugega plačilnega sredstva) ali v kolikor zaradi njegove narave, plačila ni mogoče zagotoviti z enakim plačilnim sredstvom.  Plačilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega izdelka oziroma blaga. Dokazno breme o vrnitvi blaga je na vaši strani kot kupcu. 


Neposredne stroške vračila blaga nosite vi kot kupec, razen v primeru vračila zaradi stvarne napake ali reklamacije. Zaradi hitrejše obdelava vrnjenega blaga,  lahko na blago nalepite etiketo za vračilo (če je priložena)  in predložite  kopijo računa.


 

26. GARANCIJA

Garancija je vsaka obveznost, ki jo proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: garant) prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti POHIŠTVA TAKOJ kot prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Garancija garanta pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in s tem povezanih oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Garant jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Garancijski rok začne teči z dnem dobave izdelka vam kot kupcu.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko najprej zahtevate odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od vas prejel zahtevo za odpravo napak, vam  mora proizvajalec brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje vas proizvajalec ali pooblaščeni servis obvesti  pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. Če proizvajalec v roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko zahtevate vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahtevate sorazmerno znižanje kupnine.

Če zahtevate  sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ste ga  prejeli, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno, lahko zahtevate vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis vam lahko za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če vam  proizvajalec ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, imate pravico uveljavljati škodo, ki ste jo utrpeli, ker blaga niste  mogli uporabljati od trenutka, ko ste zahtevali popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Čas, v katerem vam proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.

POHIŠTVO TAKOJ ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa v okvari.

Garancija ne velja v primerih, ki so navedeni v posameznem garancijskem listu ob posameznem artiklu.

27. NESKLADNOST BLAGA

Kot prodajalec vam moramo izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarjamo za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Blago ni skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar (subjektivne zahteve):

ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi,

ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal,

ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi,

ni posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg navedenega iz prejšnjega odstavka, je blago neskladno tudi, ko (objektivne zahteve):

ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor,

ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno,

ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da: 

za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,

je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga

.

Kot kupec lahko uveljavljate svoje pravice iz naslova neskladnosti, če  nas o napaki obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. V  obvestilu o neskladnosti morate natančneje opisati napako nam omogočiti, da stvar pregledamo.

27.1. Postopek in jamčevalni zahtevki v primeru neskladnosti

Obvestilo o neskladnosti blaga nam lahko sporočite osebno, o čemer vam  moramo izdati potrdilo. Prav tako lahko pošljete obvestilo o neskladnosti preko elektronskega naslova: prodaja@pohištvotakoj.si

Kot kupec lahko uveljavljate svoje pravice iz naslova neskladnosti, če nas o neskladnosti obvestite v 2 mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

27.2. Rok

Ne odgovarjamo za neskladnosti na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar dobavljena. Šteje se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pojavi v roku enega leta od dobave blaga.

27.3. Jamčevalni zahtevki

V primeru pravilne notifikacije o neskladnosti, ste kot kupec, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičeni, da:

zahtevate od nas brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

da  bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko  izberete med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali

izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja za nas  nesorazmerne stroške v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

zahtevate znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopite od prodajne pogodbe in zahtevate vračilo plačanega zneska. Kot kupec lahko zahtevate sorazmerno znižanje kupnine ali odstopite od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

nismo popravili ali zamenjali blaga ali, kadar je to ustrezno, nismo končal popravila ali izvedli zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma smo zavrnili vaš jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga;

neskladnost obstaja, čeprav smo poskušali vzpostaviti skladnost;

narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali

smo izjavili ali pa je iz okoliščin očitno, da ne bomo vzpostavili skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za vas kot kupca.

V kolikor se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko odstopite od prodajne pogodbe in zahtevate vračilo plačanega zneska.

Kot kupec lahko zadržite plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler  vam ne izpolnimo svoje obveznosti. To pravico uveljavljate z izjavo, s katero nas obvestite o svoji odločitvi.

V vsakem primeru imate tudi pravico, da od nas zahtevate povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka.

28.  INFORMACIJE O PRITOŽBENEM POSTOPKU

Spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in si po najboljših močeh trudimo izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožbo lahko vložite na več načinov, in sicer pisno, preko elektronske pošte prodaja@pohištvotakoj.si  in ustno na zapisnik na sedežu družbe POHIŠTVO TAKOJ d.o.o.  O pritožbi bomo odločili v najkrajšem možnem času, oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema celotne dokumentacije, ki je potrebna za presojo in vam poslali odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na vaš  kontaktni naslov. Kot stranka imate pravico na odločitev o odgovoru na vašo pritožbo vložiti ugovor.

POHIŠTVO TAKOJ bo v roku 15 delovnih dni poslal odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na kontaktni naslov stranke. S tem je naša  odločitev dokončna in interni pritožbeni postopek zaključen. V primeru, da niste zadovoljni z rešitvijo pritožbe, lahko vložite tožbo pri stvarno pristojnem sodišču.

29. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV 

Družba POHIŠTVO TAKOJ skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

POHIŠTVO TAKOJ, ki se ukvarja s spletno trgovino, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL[Avtor 12] 

Navedena ureditev izhaja iz veljavnega Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15, s spremembami in dopolnitvami, ZIsRPS), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

30. ŠKODA

POHIŠTVO TAKOJ ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarjamo za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja vas kot kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč.


 


31. VIRUSI, PIRATSTVO IN DRUGI RAČUNALNIŠKI NAPADI

Spletne strani www.pohistvotakoj.si ne smete uporabljati na neprimeren način z namerno uvedbo virusa, trojanskega konja, črva, logičnih bomb ali katere koli druge programske opreme ali tehnološko škodljivega ali kvarnega materiala. Prav tako ne smete nepooblaščeno dostopati do te spletne strani, strežnika, na katerem je spletna stran nastanjena, ali katerih koli strežnikov, računalnikov ali baz podatkov, povezanih z našo spletno stranjo. Strinjate se, da te spletne strani ne boste napadli preko katerega koli DOS-napada (preobremenitev strežnika z navideznimi zahtevami) ali porazdeljenega DOS-napada. Nespoštovanje tega člena se šteje za kršitev, kot je opredeljena v skladu z veljavnimi predpisi. Vsako nespoštovanje tega predpisa bomo prijavili ustreznim organom, s katerimi bomo sodelovali z namenom ugotovitve identitete napadalca. Podobno se v primeru nespoštovanja tega člena dovoljenje za uporabo te spletne strani nemudoma prekine. Razen odgovornosti, ki je obvezno predpisana v skladu z veljavno zakonodajo, ne bomo odgovarjali za nobeno škodo ali krivico, ki je posledica DOS-napada, virusa ali katere koli druge programske opreme ali tehnološko škodljivega ali kvarnega materiala, ki lahko vplivajo na vaš računalnik, IT opremo, podatke ali materiale kot posledica uporabe te spletne strani ali prenašanja vsebine s te spletne strani ali tistih spletnih strani, na katere vas ta spletna stran preusmeri.

Če naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in materialov tretjih oseb, so omenjene povezave dane na razpolago zgolj v informativne namene in nimamo nobenega nadzora nad vsebino teh spletnih strani ali materialov. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno škodo ali krivice, ki izhajajo iz njihove uporabe.


32. PISNA KOMUNIKACIJA

Veljavni predpisi zahtevajo, da morajo biti nekatere informacije ali obvestila, ki vam jih pošljemo, v pisni obliki. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da bo večina komunikacije z nami potekala elektronsko. Kontaktirali vas bomo po e-pošti ali, če je to primerno, vam bomo informacije zagotovili z objavo opozoril na tej spletni strani. Za pogodbene namene se strinjate z uporabo teh elektronskih sredstev za komunikacijo in sprejemate, da so vse pogodbe, obvestila, e-izobeski, informacije in druga sporočila, ki vam jih pošljemo po elektronski poti, v skladu z zakonskimi zahtevami po zagotovitvi le-teh v pisni obliki. S tem ima vsaka elektronska komunikacija enako pravno veljavnost in učinek kot komunikacija v papirni obliki (npr. papirna komunikacija). Ta pogoj ne bo vplival na vaše pravice, ki so priznane po zakonu. S tem, ko nam posredujete svoj e-poštni naslov, se strinjate, da imate neomejen in neoviran dostop do vašega e-poštnega naslova. Razen če je v našem e-poštnem sporočilu drugače navedeno, vam ni potrebno potrditi prejema naših obvestil, ki vam jih pošljemo na e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali. Šteje se, da vam je bila naša komunikacija dostavljena, če in ko smo jo poslali na vaš e-poštni naslov.33. OBVESTILA

Obvestila, ki nam jih pošljete, morate po možnosti poslati preko našega kontaktnega obrazca. V skladu z določili teh Pogojev in v kolikor z veljavno in zavezujočo zakonodajo, ni določeno drugače, vam lahko obvestila pošljemo ali po elektronski pošti ali na poštni naslov, ki ste nam ga posredovali ob oddaji naročila. Razume se, da so bila obvestila prejeta in pravilno izvedena takoj, ko so objavljena na naši spletni strani, 24 ur po tem, ko so bila poslana po elektronski pošti, ali v treh dneh po datumu oddaje na pošti na katerem koli pismu. Kot dokaz, da je bilo obvestilo poslano, je dovolj dokazati v primeru pisma, ki je bilo pravilno naslovljeno, da je bila plačana pravilna poštnina in da je bilo obvestilo pravilno dostavljeno na pošto ali v poštni predal, in v primeru e-pošte, da je bilo obvestilo poslano na elektronski naslov, ki ga je prejemnik navedel.


34. MNENJA

Svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavljate na sedež družbe POHIŠTVO TAKOJ d.o.o., na telefonsko številko 064 229 002 ali na elektronski naslov: info@pohistvotakoj.si oziroma preko kontaktnega obrazca.

Polzela, dne 15.12.2023

POHIŠTVO TAKOJ d.o.o.

 

Copyright © 2019 - 2024 Pohištvo takoj d.o.o., Vse pravice pridržane.